Vyhledávač autopůjčovny

Město Petra získalo své jméno podle latinského slova Petrae což v překladu znamená skála.
                                       
Petra Jordánská vznikla již v 6. století př.n.l. a to za civilizace Nabateanů kteří byli zruční stavitelé, opracovávali kovy a byli rovněž výbornými obchodníky. Vytvoření Petry v Jordánu nebylo náhodné  a město se stalo propojením důležitých obchodních cest mezi Čínou, Indií, Jižní Arábií, Egyptem, Sýrií, Řeckem i Římem.
                                      
Město Petra je napůl vybudováno a napůl vytesáno do skály pohoří Mount Hor. Snad proto se Petře říká, že její polovina je stará jako čas samotný. Propojení architektury východní tradice s Helenistickou architekturou z města Petry činí jedinečnou národní památku a toto město bylo uznáno roku 2007 jako 7 div světa.
                                      
Petra je vytesána do pohoří které rozděluje hranici Jordánska a Israele a to dalo vzniknout mnoha sporům o jejím vlastnictví. Petra je rovněž známá svým propracovaným vodním systémem který fungoval už 300 let př.n.l. Princip byl založen na chytání vody z dešťů do nádrží a poté do hliněných trubek které vedly městem.
                                      

Velká změna pak do Petry přišla když do města vtrhl Řím v čele s generálem Trajanem. Stalo se tak roku 106 tohoto letopočtu a toho dne se Petra Jordánská stala Římskou provincií. To z města Petry učinilo administrativní centrum Římského impéria.
                                      
Zničující pro Petru byla dvě zemětřesení a to roku 336 kdy byla polovina zničeného města obnovena a roku 551 tohoto letopočtu kdy z Petry zbyly jen ruiny.
                                      
Poté město upadlo do rukou Byzantské říše a po 12. století vešla zcela v zapomění. Objevil ji teprve Švýcarský cestovatel Johann Ludwig Burckhardt který město našel roku 1812. To se stalo velkou událostí a západní svět toužil zvědět více. Petra však díky své poloze na Arabském území zůstala těžko dostupným místem a tak byla mnohá tajemství odkryta teprve až po válce. Zde se můžete do Jordánska i podívat.